Activiteiten

Een greep uit de activiteiten van de A.A. Brediusstichting

De activiteiten van de stichting behelzen het organiseren van studiebijeenkomsten en symposia, al dan niet in samenwerking met andere wetenschappelijke instellingen.

De stichting publiceert de acta van in Hernen gehouden symposia en congressen en draagt ook financieel en anderszins bij aan publicaties van derden. Daarnaast stimuleert de stichting met financiƫle en materiƫle ondersteuning onderzoek op de diverse terreinen waarop zij zich begeeft. Voorts worden er lezingen gehouden, taal- en cultuurcursussen gegeven en zijn er op gezette tijden concerten te beluisteren.