Beleidsplan

Beleidsplan

Waar staat de A.A. Brediusstichting voor?

Statutaire Doelstellingen:

Volgens de in 1981 opgestelde stichtingsakte luidt de eerste doelstelling:

akte

In eenvoudiger bewoordingen: De theologische en cultuurhistorische bestudering van de oosters christelijke sacrale kunstvormen en hun plaats in de oosters christelijke liturgieën in hun onderlinge en folkloristische samenhang en verscheidenheid.

B. De bevordering van het verstaan van de talen die gesproken werden en worden in de gebieden waarin het Byzantijnse Rijk bepalend was voor de culturele ontwikkelingen.

C. Instandhouding en beheer van een bibliotheek en researchinstituut. De stichting ziet het als haar centrale taak om belangstelling en begrip te stimuleren voor het cultuurhistorische Byzantijnse erfgoed bij een breder publiek.

Door de bijzondere omstandigheid dat de A.A. Brediusstichting gehuisvest is in het fraaie middeleeuwse kasteel van Hernen is de culturele uitstraling die de stichting in de loop der jaren aan dit kasteel heeft weten te geven van groot regionaal nut gebleken, wat ook in de toekomst gewaarborgd dient te blijven.

Hoe worden de doelstellingen nagestreefd?

Om de statutaire doelstellingen van de Stichting te realiseren, worden de volgende activiteiten ontwikkeld:

- Het beheer van de bibliotheek .

- Het openstellen van de kasteelruimtes als studiecentrum.

- Het beheer van de muntencollectie, de kleine collectie iconen, en   het beeldmateriaal dat toegespitst is op de oosters christelijke sacrale kunst.

- Een bij de doelstellingen aansluitend activiteitenprogramma dat behelst:symposia, studiebijeenkomsten, lezingen, taalcursussen en reizen.

- Het  met financiële en materiële ondersteuning  stimuleren van onderzoek op de diverse terreinen waarop de stichting zich begeeft.

- Het  verzorgen van de uitgave van de akten van symposia.

- Het ter beschikking stellen van de kasteelruimtes aan gelijkgerichte instellingen voor hun activiteiten.

Daarnaast worden de volgende, met grote regelmaat terugkerende activiteiten ontplooid:

- concerten

- masterclasses viool en piano voor muzikaal begaafde jongeren

- tentoonstellingen

- de openstelling van de kasteeltuin

- actieve deelname aan de organisatie van Tuinmarkt Kasteel Hernen.

Beleidsplan 2014

Beleidsplan 2015

Beleidsplan 2016-2017