Bestuur

Bestuur

Bestuurssamenstelling:Voorzitter,penningmeester, secretaris, overige bestuursleden

Voorzitter: J.R. van Wijk

Penningmeester: E.K. Greven

Bestuurslid: D.Slootjes

Beloningsbeleid: De leden van het Bestuur genieten ten laste van der stichting geen beloning