15 december 2018 aanvang: 14:00
Welke verschillende doelen had kunst in de context van het vroege christendom en hoe volgt de vormgeving deze? En hoeveel weten we wat dat betreft eigenlijk van de Byzantijnse kunst uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, aangezien deze immers tijdens het iconoclasme zo grondig is vernield?

Voor mogelijke antwoorden neemt de spreekster u mee naar de Santa Maria Antiqua, het Pompeï van de vroegchristelijke wereld. Deze kerk is in de 5e eeuw gesticht op het Forum Romanum in Rome en in de 9e eeuw bedolven tijdens een aardbeving. Meer dan 1000 jaar bleef zij onontdekt, bevroren in de tijd. Deze kerk, waar de antieke wereld en christelijk Oost en West samenkomen, is van de 6e tot de late 8e eeuw gedecoreerd met grote hoeveelheden fresco’s, vaak in meerdere lagen over elkaar.

In dit decoratieprogramma blijken de stijlontwikkelingen niet lineair en, interessanter nog, blijken diverse stijlen en vormen van presentatie naast elkaar te zijn gebruikt, afhankelijk van context en functie.

Esther Mulders is docent bij de leerstoelgroep Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam. Haar specia-lisaties en interesses zijn onder meer iconologie en interpretatie van kunst en de kunst en cultuur van Byzantium. Zij promoveerde op het terrein van het voortleven der Antieken in de Middeleeuwen.
 

Deze voordracht wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst, met wie de Brediusstichting verdergaande sa-menwerking nastreeft. Geïnteresseerden van de kant van de A.A. Brediusstichting zijn van harte welkom.

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@hetnet.nl