17 maart 2019 aanvang: 14:00

Parallel aan elkaar ontwikkelden zich in Rusland twee culturen, de op de westerse geënte cultuur en de eigen, nationale volkscultuur.

Ver weg van de hoofdstad, in de eindeloze velden en bossen van Rusland, hielden de mensen vast aan oude gewoontes. Ze bleven een-voudig, oprecht, gastvrij en barmhartig. Ze volgden op hun eigen wijze de kerkelijke tradities, gaven van generatie op generatie hun volksver-halen door, koesterden de oude liederen en traditionele dansen en lie-ten hun doen en laten bepalen door duizenden bijgelovigheden.

Gedwongen door de lange en vaak ijskoude winters, zochten voor-al de plattelandsbewoners naar zinvolle bezigheden binnenshuis. Deze vonden zij vaak in kunstnijverheid, het met fantasie, humor en grote artisticiteit verfraaien en decoreren van allerlei gewone gebruiksvoor-werpen. De verscheidenheid en de schoonheid van de Russische volks-kunstobjecten logenstraffen de wijdverbreide mythe over de sombere en gedeprimeerde ziel van de Russische boeren. Hun kunst laat een vrolijke kijk op het leven zien.

Larisa Shcherbenok woont al jaren in Nederland en is docent aan de Seniorenacademie Noord-Nederland. Ze is specialist op het gebied van architectuur en de Russische cultuurgeschiedenis. Met het doel, Neder-landers het ware Rusland te laten ontdekken verzorgt ze vele cursussen over en reizen naar haar geboorteland.

Deze voordracht wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst, met wie de Brediusstichting verdergaande samenwerking nastreeft. Geïnteresseerden van de kant van de A.A. Brediusstichting zijn van harte welkom.

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@hetnet.nl