18 januari 2019 10:45 - 16:15
15 februari 2019 10:45 - 16:15
15 maart 2019 10:45 - 16:15
Mede geïnspireerd door een publicatie van de Wereldraad van Ker-ken (Reading the Gospels with the Early Church, 2013) past Didas-kalíon op bescheiden wijze vormen van geestelijke lezing, lectio divina, en dito gesprek, collatio, toe.
 
In de 9e editie van dit leerhuis worden de sacramenten (Doop, Eu-charistie, Ziekenzalving etc.) behandeld zoals men die viert in het oos-ters christendom. Kernwoorden hierbij zijn: Godsontmoeting – inspiratie – oecumene. We lezen samen relevante teksten uit de Bijbel, van oos-terse kerkvaders zoals Cyrillus van Jeruzalem, Efrem de Syriër, Johan-nes Chrysostomus e.a., en uit de liturgieën van o.a. Kopten, Syriërs, Armeniërs, Grieks-orthodoxen, Ethiopiërs.
 
Op beknopte wijze worden links gelegd zowel naar de joodse wortels van de sacramenten als naar de praktijk ervan in het protestantisme en het westers katholicisme. Over dit alles spreken we samen als leerproces en tot eigen verdieping. 
 
Er is – facultatief – voorzien in een bezoek aan een dienst in een oosterse parochie op een nader af te spreken zondag in het voorjaar van 2019. 
 
Leo van Leijsen is theoloog, verbonden aan de Katholieke Vereniging voor Oecumene als medewerker Oosterse Kerken.
 
Kosten voor deelname, inclusief reader, koffie, thee, lunches: € 75,-. Voor kerkbezoek vragen wij een extra bijdrage van € 10,-.
 
Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk.
 

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail: brediusstichting@hetnet.nl

 

Kasteel Hernen is door de week bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf NS Wijchen: bus 563 richting Batenburg 10.08 uur, retour 16.42 uur.