12 juni 2019 - 19 juni 2019  

INTENSIEVE CURSUS ICOONSCHILDEREN o.l.v. de Roemeense icoonschilder Cristinel Ioan Pâslaru.

Al vanaf haar oprichting organiseert de A.A. Brediusstichting eenmaal per jaar een intensieve cursus icoonschilderen. Al negen jaar wordt deze cursus gegeven door de uit Iaşi, Roemenië, afkomstige icoonschilder Cristinel Ioan Pâslaru.


Cristinel Pâslaru kreeg zijn opleiding tot icoonschilder in de Byzan-tijnse traditie aan de Faculteit voor Theologie in Iaşi. Sinds 2000 zet hij zich als icoonschilder in voor de oecumene. Pâslaru schildert iconen in opdracht van kerken en kloosters in Roemenië en Engeland, werkt als traditioneel icoonschilder voor het St. Mina Publishing House en voor het iconenatelier van de h. Lukas in het klooster van de Drie Hiërarchen in Iaşi. Ook schildert hij iconen in opdracht van pri-vépersonen. Zijn werk is regelmatig te zien op tentoonstellingen, o.a. in Nederland. Hij geeft cursussen icoonschilderen in Roemenië, Engeland en Nederland.

Gedurende deze week concentreren de deelnemers zich op het gelaat van vrouwelijke en mannelijke heiligen in de icoonschilderkunst. De cursisten wordt gevraagd hiervoor 2 à 3 paneeltjes formaat A5 mee te brengen. Voor deze iconen werkt Pâslaru details uit van de elkaar opvolgende fasen in het schilderproces. Deze detailtekeningen blijken van groot nut te zijn voor de deelnemers.

 

Kosten voor deelname, inclusief alle maaltijden en exclusief materia-len en overnachtingen, Info volgt.

 
De cursus icoonschilderen 2019 kan doorgang vinden bij een minimum aantal deelnemers van acht. 
 
Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail:brediusstichting@hetnet.nl